Skrad

Općina Skrad uz pomoć Primorsko – goranske županije postala je vlasnik hotela u centru Skrada

Općina Skrad uz pomoć Primorsko – goranske županije postala je vlasnik hotela u centru Skrada

Općina Skrad uz pomoć Primorsko – goranske županije postala je vlasnik