Slanjem pozivnog pisma na 1000 riječkih adresa počinje proces izbora Vijeća građana Rijeke

Do kraja ovog tjedna u poštanske sandučiće 1000 slučajno odabranih riječkih kućanstava bit će ubačeno pismo s pozivom gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića za sudjelovanje u radu Vijeća građana Rijeke.

Pokretač projekta Vijeća građana Rijeke je Grad Rijeka. Rad Vijeća građana Rijeke priprema i koordinira Udruga za razvoj civilnog društva SMART uz podršku Grada Rijeke i Zaklade Friedrich Ebert.

U sklopu projekta Vijeća građana Rijeke tijekom sedam susreta tijekom ove jeseni 34 slučajno odabranih građanki i građana Rijeke raspravljat će o mogućnostima mjesne samouprave i donijeti preporuke za unapređenje rada mjesnih odbora u Rijeci, odgovarajući na pitanje „Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice?“.

„Ovo je pionirski projekt u Republici Hrvatskoj, kojeg implementiramo upravo u Rijeci. Radi se o našoj namjeri da aktivnosti i participacija građana u Gradu Rijeci budu izraženiji, odnosno kroz ovaj participativni model sudjelovanja građana pokušavamo poboljšati sustav naše mjesne samouprave“, kazao je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, zahvalivši se na podršci Zakladi Friedrich Ebert, s kojim je Grad Rijeka surađivao na nizu projekata, te Udruzi Smart na suradnji u pripremi i provedbi projekta.