SLOVAČKI DANI

Povodom obilježavanja Dana Ustava, Matica slovačka Rijeka organizirala 16. dane slovačke kulture.

Povodom obilježavanja Dana Ustava, Matica slovačka Rijeka organizirala 16. dane slovačke kulture.

Povodom obilježavanja Dana Ustava, Matica slovačka Rijeka organizirala 16. dane slovačke kulture.