SMOTRA ŠKOLSKIH PROMETNIH JEDINICA

Sa svakim početkom nove školske godine vozači moraju povećati oprez u prometu jer se uz prometnice u blizini škola ponovno kreću djeca. Osim policajaca, sigurnosti učenika u prometu pridonose i školske prometne jedinice koje se educiraju u riječkom Domu mladih.

Sa svakim početkom nove školske godine vozači moraju povećati oprez u prometu jer se uz prometnice u blizini škola ponovno kreću djeca. Osim policajaca, sigurnosti učenika u prometu pridonose i školske prometne jedinice koje se educiraju u riječkom Domu mladih.

Sa
svakim početkom nove školske godine vozači moraju povećati oprez
u prometu jer se uz prometnice u blizini škola ponovno kreću djeca.
Osim policajaca, sigurnosti učenika u prometu pridonose i školske
prometne jedinice koje se educiraju u riječkom Domu mladih.