SOCIJALNA POMOĆ

Socijalno ugroženim građanima Grad Rijeka plaća dio troškova stanovanja

Socijalno ugroženim građanima Grad Rijeka plaća dio troškova stanovanja

Socijalno ugroženim građanima Grad Rijeka plaća dio troškova stanovanja