Sos rijeka

Centar za nenasilje i ljudska prava i zagrebački Pravni fakultet zainteresiranima nude besplatnu pravnu pomoć. Pomoć je do sada pružena u 66 slučajeva

Centar za nenasilje i ljudska prava i zagrebački Pravni fakultet zainteresiranima nude besplatnu pravnu pomoć. Pomoć je do sada pružena u 66 slučajeva

Centar za nenasilje i ljudska prava i zagrebački Pravni fakultet zainteresiranima nude besplatnu pravnu pomoć. Pomoć je do sada pružena u 66 slučajeva