Sos telefon

Pružanje pomoći žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama, ukazati žrtvama nasilja na njihova prava, te ih uputiti kako ih ostvariti – ciljevi su udruge SOS telefon Rijeka za pomoć žrtvama nasilja.

Pružanje pomoći žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama, ukazati žrtvama nasilja na njihova prava, te ih uputiti kako ih ostvariti – ciljevi su udruge SOS telefon Rijeka za pomoć žrtvama nasilja.

Pružanje pomoći žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama, ukazati žrtvama nasilja na njihova prava, te ih uputiti kako ih ostvariti – ciljevi su udruge SOS telefon Rijeka za pomoć žrtvama nasilja.