SPAS ILI STEČAJ?

Stečaj je najgore moguće riješenje, poručuju iz 3. maja prije novog stečajnog ročišta. Spremni su za nastavak brodogradnje koja svima može donijeti korist

Stečaj je najgore moguće riješenje, poručuju iz 3. maja prije novog stečajnog ročišta. Spremni su za nastavak brodogradnje koja svima može donijeti korist

Stečaj je najgore moguće riješenje, poručuju iz 3. maja prije novog stečajnog ročišta. Spremni su za nastavak brodogradnje koja svima može donijeti korist