SPAS ZA SIROMAŠNE

Socijalna samoposluga slavi 4. rođendan, sve je više građana koji dolaze po pomoć

Socijalna samoposluga slavi 4. rođendan, sve je više građana koji dolaze po pomoć

Socijalna samoposluga slavi 4. rođendan, sve je više građana koji dolaze po pomoć