Spasimo naše poje

U općini Jelenje spontano je pokrenuta građanska inicijativa pod nazivom „Spasimo naše poje“, kao glas javnosti koja se protivi izgradnji komercijalnog trgovačkog objekta na Grobničkome polju. Realizacija tog projekta predstavljala bi najgrublju devastaciju Grobničkoga polja, višestoljetnog simbola i ponosa cijele Grobnišćine, dosad sačuvanog u svom izvornom, netaknutom obliku. Da takvom objektu nije mjesto u polju, već na nekoj drugoj, primjerenoj lokaciji, misli više od 2.600 ljudi iz Jelenja (ali i šireg okruženja!), koji su u svega nekoliko dana postali pratitelji FB stranice “Spasimo naše poje” i bezrezervno poduprli našu građansku inicijativu.

 

Suprotno tome, načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja dao je potporu tom projektu, i to bez da je prije toga pitao mještane za mišljenje te je Općinskome vijeću uputio na usvajanje nekoliko odluka kojima se omogućuje njegova realizacija. Među njima su i odluke o ukidanju javnoga puta i odluka o prodaji općinske parcele investitoru, bez čega realizacija projekta ne bi bila moguća. Većinom glasova te su odluke i usvojene na Općinskome vijeću 8. lipnja.

 

Takvo postupanje diglo je na noge široku javnost i potaknulo je na prosvjedne akcije. Na lokaciji predviđenoj za gradnju supermarketa postavljeni su transparenti s jasnom porukom protiv betonizacije polja (iz Općine su isti dan poslali komunalnog redara da ukloni transparente!)

 

Dosad neviđen interes javnosti, u tom je projektu otkrio i mnoge kontroverze, koje ga prate. Izdvajamo dvije ključne;

1. Zbog čega je načelnik Marčelja inicirao, a njegova većina u Općinskome vijeću prihvatila ukidanje statusa javnoga dobra na dijelu nerazvrstane ceste (puta) koja vodi u polje, tik uz lokaciju predviđenu za izgradnju supermarketa, kad se taj put svakodnevno koristi i nije izgubio značaj javnoga dobra, što tu odluku čini spornom (ako ne i protuzakonitom)

 

2. Zbog čega je Općinsko vijeće prihvatilo projekt koji je u suprotnosti s važećim općinskim Prostornim planom ( prema PPU-u, izgradnja trgovačkih objekata u općini Jelenje moguća je samo u poslovnim zonama, a lokacija predviđena za izgradnju supermarketa u polju nije u poslovnoj zoni!), što i ovu odluku čini zakonski upitnom.

 

Na ova i druga pitanja (npr. kako je nestala misteriozna k. č. 209/2 ili kako će vlasnici parcela u tom dijelu polja, nakon ukidanja javnog puta, ubuduće dolaziti na svoje parcele, budući da općinsko rješenje o korištenju zaobilaznog puta nije održivo, jer taj put zadire u privatne parcele), potražit ćemo odgovore na sutrašnjem susretu s načelnikom te pokušati postići dogovor da se projekt izgradnje supermarketa izmjesti na neku drugu, primjereniju lokaciju, usklađenu s Prostornim planom.