Specijalna olimpijada

Dvorana mladosti ugostila je danas Specijalnu olimpijadu. Jedinstvena je to prilika da se osobe s teškim psihofizičkim hendikepima okupe, zajedno provedu dan u druženju i barem na trenutak zaborave na svu silu problema s kojima se svakodnevno suočavaju

Dvorana mladosti ugostila je danas Specijalnu olimpijadu. Jedinstvena je to prilika da se osobe s teškim psihofizičkim hendikepima okupe, zajedno provedu dan u druženju i barem na trenutak zaborave na svu silu problema s kojima se svakodnevno suočavaju

Dvorana mladosti ugostila je danas Specijalnu olimpijadu. Jedinstvena je to prilika da se osobe s teškim psihofizičkim hendikepima okupe, zajedno provedu dan u druženju i barem na trenutak zaborave na svu silu problema s kojima se svakodnevno suočavaju