Hnk rijeka i zdravstveni studiji

ODSAD ĆE STUDENTI FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA NOGOMETAŠA RIJEKE UČITI O FIZIOTERAPIJI.

ODSAD
ĆE STUDENTI FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
NOGOMETAŠA RIJEKE UČITI O FIZIOTERAPIJI.

Kategorija