Srce za hospicij

Završila je Humanitarna akcija Srtce za hospicij u organizaciji Udruge specijalne policije Ajkula.

Završila je Humanitarna akcija Srtce za hospicij u organizaciji Udruge specijalne policije Ajkula.

Završila
je Humanitarna akcija Srtce za hospicij u organizaciji Udruge
specijalne policije Ajkula.