STEČAJ 3.MAJA

Odbijanjem plana restrukturiranja Uljanika vlada je otvorila put ka stečaju dvaju brodogradilišta. Takvu odluku u 3. maju nisu shvatili kao konačnu. Štoviše, smatraju da se stečaj još uvijek može izbjeći.

Odbijanjem plana restrukturiranja Uljanika vlada je otvorila put ka stečaju dvaju brodogradilišta. Takvu odluku u 3. maju nisu shvatili kao konačnu. Štoviše, smatraju da se stečaj još uvijek može izbjeći.

Odbijanjem plana restrukturiranja Uljanika vlada je otvorila put ka stečaju dvaju brodogradilišta. Takvu odluku u 3. maju nisu shvatili kao konačnu. Štoviše, smatraju da se stečaj još uvijek može izbjeći.