STERILIZACIJA MAČAKA

Veljača je na pragu, a prema jednom od tumačenja, drugi mjesec u godini naziva se veljačom jer se u tom mjesecu mačke veljaju – pare. I ove godine udruga maca u suradnji s četiri veterinarske stanice u Rijeci nudi jeftiniju sterilizaciju mačaka. O prednostima sterilizacije razgovarali smo s veterinarom, a upravo je veljanje jedno od njih

Veljača je na pragu, a prema jednom od tumačenja, drugi mjesec u godini naziva se veljačom jer se u tom mjesecu mačke veljaju – pare. I ove godine udruga maca u suradnji s četiri veterinarske stanice u Rijeci nudi jeftiniju sterilizaciju mačaka. O prednostima sterilizacije razgovarali smo s veterinarom, a upravo je veljanje jedno od njih

Veljača je na pragu, a prema jednom od tumačenja, drugi mjesec u godini naziva se veljačom jer se u tom mjesecu mačke veljaju – pare. I ove godine udruga maca u suradnji s četiri veterinarske stanice u Rijeci nudi jeftiniju sterilizaciju mačaka. O prednostima sterilizacije razgovarali smo s veterinarom, a upravo je veljanje jedno od njih