ŠTRAJK

Prosvjetari nastavljaju sa štrajkom! U školama Primorsko goranske županije danas neće biti nastave

Prosvjetari nastavljaju sa štrajkom! U školama Primorsko goranske županije danas neće biti nastave

Prosvjetari
nastavljaju sa štrajkom! U školama Primorsko goranske županije
danas neće biti nastave