STRATEŠKI PROJEKT

Vatrogasni poligon Šapjane za nekoliko će godina postati regionalni centar za obuku operativnih snaga vatrogasaca i civilne zaštite.

Vatrogasni poligon Šapjane za nekoliko će godina postati regionalni centar za obuku operativnih snaga vatrogasaca i civilne zaštite.

Vatrogasni poligon Šapjane za nekoliko će godina postati  regionalni centar za obuku operativnih snaga vatrogasaca i civilne zaštite.