Studentska ambulanta

Studentska ambulanta na kampusu namijenjena je svim studentima, mogu prebaciti, baš kao i građani prebaciti kartone ili potražiti potrebnu medicinsku pomoć

Studentska ambulanta na kampusu namijenjena je svim studentima, mogu prebaciti, baš kao i građani prebaciti kartone ili potražiti potrebnu medicinsku pomoć

Studentska ambulanta na kampusu namijenjena je svim studentima, mogu prebaciti, baš kao i građani prebaciti  kartone ili potražiti potrebnu medicinsku pomoć