SUBVENCIJE VRTIĆA

Roditelji djece koja idu u vrtiće čiji osnivač nije grad Rijeka traže da o sufinaciranju programa tih vrtića odlučuje Gradsko vijeće a ne gradonačelnik

Roditelji djece koja idu u vrtiće čiji osnivač nije grad Rijeka traže da o sufinaciranju programa tih vrtića odlučuje Gradsko vijeće a ne gradonačelnik

Roditelji djece koja idu u vrtiće čiji osnivač nije grad Rijeka traže da o sufinaciranju programa tih vrtića odlučuje Gradsko vijeće a ne gradonačelnik