SUŠAČKA REVIJA

Iz tiska je izašao novi broj Sušačke revije čija će se promocija održati sutra u 18 sati u HKD-u. Kao i ranija izdanja, i ovaj dvobroj 91/92 donosi niz raznolikih i zanimljivih tema.

Iz tiska je izašao novi broj Sušačke revije čija će se promocija održati sutra u 18 sati u HKD-u. Kao i ranija izdanja, i ovaj dvobroj 91/92 donosi niz raznolikih i zanimljivih tema.

Iz tiska je izašao novi broj Sušačke revije čija će se promocija održati sutra u 18 sati u HKD-u. Kao i ranija izdanja, i ovaj dvobroj 91/92 donosi niz raznolikih i zanimljivih tema.