Susret s razlogom: REMAR Hrvatska- Centar za socijalizaciju i rehabilitaciju ovisnika (Lupoglav)

U prvoj, od četiri emisije, SUSRET S RAZLOGOM govorimo o radu centra REMAR HRVATSKA koji pruža pomoć ljudima s margine društva. Jedni od njih su i ovisnici o drogama koji svoje liječenje započinju fazom detoksikacije u kućama prve faze koje su smještene u selu ili izvan grada.

Posjetili smo Lupoglav, malo mjesto u Istri, koje pruža utočište onima kojima je takva pomoć potrebna. U razgovoru sa predsjednikom Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika- REMAR HRVATSKA saznali smo koliko je trenutno korisnika u kući, kakav im je dnevni raspored, tko su ljudi koji brinu o njima i na koje sve načine im se pomaže da prebrode svoje prve mjesece fizičkog i psihičkog odvikavanja od opijata.