Sve manje ovisnika

Broj novoregistriranih ovisnika o drogama u Hrvatskoj u padu

Broj novoregistriranih ovisnika o drogama u Hrvatskoj u padu

Iako ta brojka nikada nije dovoljno niska, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sve je manje novih ovisnika o drogama. Unatrag nekoliko godina u Rijeci i okolici ta je brojka bila i dvostruko veća. U posljednje dvije godine u Rijeci je godišnje registrirano od 80 do 90 novih ovisnika, čak dvostruko manje nego prijašnjih godina. No, zabrinjava nešto drugo. U zadnje dvije godine bilježi se veći broj HIV infekcija, a veći ih je broj i izvan ovisničke populacije, naglašava voditeljica Odjela za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja NZZJZ PGŽ, Karmen Jureško. Kroz Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti godišnje prođe oko 700 ovisnika. Rehabilitacija traje minimalno pet godina, a terapija za neke i cijeli život. Radi se psihoterapija, rad u grupi i art terapija. Iako ima dosta radno aktivnih ovisnika, veliki je problem njihovo zapošljavanje.