SVEČANI KONCERT

Svečanim koncertom u Guvernerovoj palači Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova obilježila je 198. godinu postojanja

Svečanim koncertom u Guvernerovoj palači Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova obilježila je 198. godinu postojanja

Svečanim koncertom u Guvernerovoj palači Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova obilježila je 198. godinu postojanja