Svi specijalistički pregledi na jednom mjestu za onkološke bolesnike

Posjetili smo danas novu ambulantu u Dnevnoj bolnici Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Rijeka koja će omogućit onkološkim bolesnicima da na jednom mjestu obave više specijalističkih pregleda, čak i one preglede koje su do sada obavljali na lokalitetu Sušak.

Pacijente na specijalističke preglede u ambulanti upućuje onkolog, a mogu se prijaviti i sami na 

051/658-399 i mail  onkologija-db@kbc-rijeka.hr

U reportaži govore doc.dr. IVANA MIKOLAŠEVIĆ, v.d. predstojnice Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka ,prof. IVANA REDE, pročelnica Zavoda za kliničku ,zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC-a Rijeka,Katica Vukas i Tonka Glažar iz Udruge Nada , te Jolanda Pahor iz Udruge Srce za nju