Svi sveti

Danas je blagdan Svih Svetih, svetkovina Katoličke Crkve kojom se slave svi sveci, kako oni kanonizirani, tako i oni koji to još nisu.

Danas je blagdan Svih Svetih, svetkovina Katoličke Crkve kojom se slave svi sveci, kako oni kanonizirani, tako i oni koji to još nisu.

Danas je blagdan Svih Svetih, svetkovina Katoličke Crkve kojom se slave svi sveci, kako oni kanonizirani, tako i oni koji to još nisu.