SVIJETLA BUDUĆNOST!

Dokapitalizacijom teškom 300 milijuna kuna Luka RijekA osigurala razvoj i lov na Kopar

Dokapitalizacijom teškom 300 milijuna kuna Luka RijekA osigurala razvoj i lov na Kopar

Dokapitalizacijom teškom 300 milijuna kuna Luka RijekA osigurala razvoj i lov na Kopar