Svjetski dan darivatelja krvi

Godišnje se na području Primorsko – goranske žuapnije prikupi oko 12 tisuća doza krvi, potrebe KBC-a su i do 26 tisuća doza

Godišnje se na području Primorsko – goranske žuapnije prikupi oko 12 tisuća doza krvi, potrebe KBC-a su i do 26 tisuća doza

Godišnje se na području Primorsko – goranske žuapnije prikupi oko 12 tisuća doza krvi, potrebe KBC-a su i do 26 tisuća doza