Svjetski dan oralnog zdravlja

Svako dijete ima u prosjeku četiri karijesa, važna je prevencija i pravilna oralna higijena

Svako dijete ima u prosjeku četiri karijesa, važna je prevencija i pravilna oralna higijena

Svako dijete ima u prosjeku četiri karijesa, važna je prevencija i pravilna oralna higijena