Svjetski dan parkinsonove bolesti

Smatra se da u Hrvatskoj ima do 20 tisuća osoba koje boluju od Parkinsonove bolesti koja za posljedicu ima poremećaj pokreta koji nastaju zbog gubitka neurona koji luče dopamin, neurotransmitera u dijelu mozga kojim kontroliramo pokrete.

Smatra se da u Hrvatskoj ima do 20 tisuća osoba koje boluju od Parkinsonove bolesti koja za posljedicu ima poremećaj pokreta koji nastaju zbog gubitka neurona koji luče dopamin, neurotransmitera u dijelu mozga kojim kontroliramo pokrete.

Smatra se da  u Hrvatskoj ima do 20 tisuća osoba koje boluju od Parkinsonove bolesti koja za posljedicu ima poremećaj pokreta koji nastaju zbog gubitka neurona koji luče dopamin, neurotransmitera u dijelu mozga kojim kontroliramo pokrete.