Svjetski kongres

Više od 600 medicinskih sestara i tehničara iz cijeloga svijeta okupilo se u Opatiji.

Više od 600 medicinskih sestara i tehničara iz cijeloga svijeta okupilo se u Opatiji.

Više od 600 medicinskih sestara i tehničara iz cijeloga svijeta okupilo se u Opatiji.