Talijani operiraju hrvatsku djecu

Hrvatska nema nijednog dječjeg kardijalnog kirurga

Hrvatska nema nijednog dječjeg kardijalnog kirurga

Djecu s teškim srčanim oboljenjima u Hrvatskoj nema tko operirati jer na području države ne postoji niti jedan dječji kardijalni kirurg. No, zahvaljujući talijanskim stručnjacima iz Toskane posljednje četiri godine zahtjevni operativni zahvati na dječjim srcima vrše se u riječkom KBC-u.
Talijanski stručnjaci u Rijeku dolaze dva puta godišnje, a prilikom ovog posjeta operirano je četvero djece u dobi od 10 mjeseci do 9 godina. Dvoje je došlo iz Gospića, te po jedno iz Zagreba i Karlovca. Zahvaljujući operativnim zahvatima, zbog kojih nisu morali napuštati Hrvatsku, omogućen im je normalan nastavak tek započetog života. Dovoljan je to razlog da program dječje kardijalne kirurgije, koji se odvija u suradnji s talijanskim kolegama ide dalje, naglasio je predstojnik Klinike za dječje bolesti Kantrida, Vladimir Ahel.
– Ono što je vrlo bitno, postignut je jedan načelni dogovor da se jedna mlada osoba, mladi kardiokirurg, na neki način usmjeri prema dječjoj kardijalnoj kirurgiji, jer kako vam je poznato, dječjeg kardijalnog kirurga na nivou Hrvatske za sada nema – istaknuo je Ahel.
Suradnja traje već 15 godina tijekom koje je operirano stotinjak djece. Dok su u početku naša djeca na liječenje odlazila u Italiju, posljednje 4 godine operativni zahvati vrše se u riječkom KBC-u.
U Rijeci se osjećamo kao doma. Dijelimo naše znanje i iskustvo, a rezultati će, sigurni smo, biti zadovoljavajući za obje strane, smatraju talijanski liječnici.