Talijanska drama

Otpjevani život – nova je premijera Talijanske drame redatelja Gianpiera Borgia u kojoj glumi i pjeva Alida Delcaro koja je ove godine otišla u mirovinu, a tom predstavom ponovo se vraća na scenu, kako kaže u velikom stilu, jer je riječ o predstavi u kojoj se gluma isprepliće s njezinim životom.

Otpjevani život – nova je premijera Talijanske drame redatelja Gianpiera Borgia u kojoj glumi i pjeva Alida Delcaro koja je ove godine otišla u mirovinu, a tom predstavom ponovo se vraća na scenu, kako kaže u velikom stilu, jer je riječ o predstavi u kojoj se gluma isprepliće s njezinim životom.

Otpjevani život – nova je premijera Talijanske drame redatelja Gianpiera Borgia u kojoj glumi i pjeva Alida Delcaro koja je ove godine otišla u mirovinu, a tom predstavom ponovo se vraća na scenu, kako kaže u velikom stilu, jer je riječ o predstavi u kojoj se gluma isprepliće s njezinim životom.