TEČAJ KUHANJA

Sve koji žele naučiti kuhati ili usavršiti svoje kulinarske vještine Davor Capan, kuhar i profesor ugostiteljske škole Opatija poziva na tečaj.

Sve koji žele naučiti kuhati ili usavršiti svoje kulinarske vještine Davor Capan, kuhar i profesor ugostiteljske škole Opatija poziva na tečaj.

Sve koji žele naučiti kuhati ili usavršiti svoje kulinarske vještine Davor Capan, kuhar i profesor ugostiteljske škole Opatija poziva na tečaj.