TEHNIČKA KULTURA

Tehnička kultura, baš poput likovne, glazbene ili sportske, temeljna je sastavnica opće kulture. Kao takva svakodnevno je prisutna u našim životima, a bavljenje njome nije ograničeno ni dobnim ni spolnim kategorijama.

Tehnička kultura, baš poput likovne, glazbene ili sportske, temeljna je sastavnica opće kulture. Kao takva svakodnevno je prisutna u našim životima, a bavljenje njome nije ograničeno ni dobnim ni spolnim kategorijama.

Tehnička kultura, baš poput likovne, glazbene ili sportske, temeljna je sastavnica opće kulture. Kao takva svakodnevno je prisutna u našim životima, a bavljenje njome nije ograničeno ni dobnim ni spolnim kategorijama.