Tenis

Kvarner Junior Open 2016, naziv je međunarodnog teniskog turnira koji je i ove godine na terene teniskog centra Marčeljeva Draga privukao velik broj natjecatelja iz raznih zemalja.

Kvarner Junior Open 2016, naziv je međunarodnog teniskog turnira koji je i ove godine na terene teniskog centra Marčeljeva Draga privukao velik broj natjecatelja iz raznih zemalja.

Kvarner Junior Open 2016, naziv je međunarodnog teniskog turnira koji je i ove godine na terene teniskog centra Marčeljeva Draga privukao velik broj natjecatelja iz raznih zemalja.