Thalassotherapia postaje klinika

Otvorenjem Ville Magnolia opatijska Thalassotherapia postaje bolnica budućnosti

Otvorenjem Ville Magnolia opatijska Thalassotherapia postaje bolnica budućnosti

U sklopu Thalassotherapije Opatija danas je otvorena bolnička zgrada Villa Magnolia, namijenjena kardiološkim pacijentima. Uz osnivače iz županije na otvorenju je bio i ministar zdravstva, Darko Milinović, koji je najavio kako će za mjesec dana ta bolnica dobiti status klinike.
Napomenuto je kako Thalassotherapija ima kardiološku tradiciju dugu više od pet desetljeća, 1998. ta je bolnica dobila naziv Referentni centar Ministarstva zdravstva, da bi postala sjedište Katedre za rehabilitacijsku medicinu riječkog Medicinskog fakulteta, po čemu je jedinstvena u Hrvatskoj. Otvorenje Ville Magnolije vrhunac je kojim Thalassotherapija postaje klinički kardiološki odjel. Projekt je sa 18 milijuna kuna financirala Primorsko-goranska županija.
Ministar Darko Milinović istaknuo je da će Thalassotherapija značajno podići razinu zdravstvene usluge. Ministar je govorio i o budućnost novog KBC-a Rijeka, obvezao se da će taj projekt biti potpuno završen u nekoliko godina.
– I na meni je i na svima da osiguramo dodatna sredstva u idućoj proračunskoj godini, unatoč recesiji, kako KBC Rijeka ne bi prolongirao završetak – istaknuo je ministar Milinović.
Prva faza novog riječkog KBC-a bit će gotova za mjesec dana. Riječ je o novoj zgradi hemodijalize.