Tobogan

Odbačeni predmeti i otpad poprimili su novi život i to kao umjetnička djela, instalacije koje možemo vidjeti na različitim lokacijama u centru grada.

Odbačeni predmeti i otpad poprimili su novi život i to kao umjetnička djela, instalacije koje možemo vidjeti na različitim lokacijama u centru grada.

Odbačeni predmeti i otpad poprimili su novi život i to kao umjetnička djela, instalacije koje možemo vidjeti na različitim lokacijama u centru grada.