Torpedo na suhom

S morskog dna u Kvarnerskom zaljevu izvučen još jedan torpedo

S morskog dna u Kvarnerskom zaljevu izvučen još jedan torpedo

S morskog dna u Kvarnerskom zaljevu izvučen još jedan torpedo