Traviata

Verdijevu ultimativnu glazbeno-scensku melodramu s jednom od najtežih i i najtragičnijih sopranskih scena u opernoj literaturi na repertoaru riječkog HNK-a bit će još samo ove sezone.

Verdijevu ultimativnu glazbeno-scensku melodramu s jednom od najtežih i i najtragičnijih sopranskih scena u opernoj literaturi na repertoaru riječkog HNK-a bit će još samo ove sezone.

Verdijevu ultimativnu glazbeno-scensku melodramu s jednom od najtežih i i najtragičnijih sopranskih scena u opernoj literaturi na repertoaru riječkog HNK-a bit će još samo ove sezone.