TRAŽE SE VOLONTERI ZA ESI

Organizatori Europskih sveučilišnih igara pozivaju volontere na dvadeseto dnevno druženje sa sportašima.

Organizatori Europskih sveučilišnih igara pozivaju volontere na dvadeseto dnevno druženje sa sportašima.

Organizatori Europskih sveučilišnih igara pozivaju volontere na dvadeseto dnevno druženje sa sportašima.