Trebate pravni savjet: Pravna klinika posjetit će u srijedu SOS Rijeka

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu posjetit će udrugu SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, u srijedu 22. studenog. Prijave se primaju od ponedjeljka 20. studenog.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u Zagrebu osnovana 2010. koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima. Pravnu pomoć pružaju studenti volonteri te ista prolazi kontrolu odvjetnika i profesora s Pravnog fakulteta. Pravna klinika daje opće pravne informacije te izrađuje i pruža pravne savjete u okviru pravnih mišljenja. Pravna klinika nije ovlaštena zastupati stranke u sudskim postupcima.