Tri zamjenika

Od sljedećeg saziva primorsko-goranski župan imat će čak tri zamjenika

Od sljedećeg saziva primorsko-goranski župan imat će čak tri zamjenika

Usklađivanje Statuta Primorsko-goranske županije s novom zakonskom regulativom i nekoliko bitnih sadržajnih izmjena te dodjela godišnje i nagrade za životno djelo bile su neke od teme Županijske skupštine. Novi Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi te onaj o lokalnim izborima razlog su Izmjena i dopuna Statuta Primorsko-goranske županije što su izglasane na skupštini. Ubuduće raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina Skupštine, sam Župan ili 20% ukupnog broja birača u županiji. Nadalje, s obzirom na broj stanovnika, županijska će skupština umjesto dosadašnja 41 brojiti 45 vijećnika, a s obzirom da je srpska nacionalna manjina zastupljena s više od 5% u ukupnom broju stanovnika, predstavnici te manjine imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Skupštini, ali i na svog zamjenika župana pa će od sljedećih izbora Primorsko-goranska županija imati tri zamjenika župana. Uz to, vijećnici su prihvatili i prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja da ove godine budu dodijeljene dvije nagrade za životno djelo – Milanu Tumari za razvoj skijaškog sporta i turizma te Milivoju Čopu za unapređenje pedagogije i doprinos istraživanju povijesti i povijesti školstva. Godišnja županijska nagrada bit će dodijeljena Ustanovi Festival Opatija.