Turistički promet u Rijeci u srpnju za 28% veći u odnosu na rekordnu 2019. godinu!

Noćenja je u odnosu na prošli srpanj 46 % posto više te 28% više nego u srpnju 2019. godine.

Konkretne brojke i u srpnju obaraju rekorde te je tako u Rijeci ostvareno 32.690 dolazaka i sveukupno 112.891 turističkih noćenja. U usporedbi s istim mjesecom prošle godine dolazaka je 45% više, a u odnosu na srpanj do sada turistički najuspješnije 2019. godine porast iznosi 17%. Noćenja je u odnosu na prošli srpanj 46 % posto više te 28% više nego u srpnju 2019. godine.

Zbrajajući turističke rezultate od početka godine, ona je drastično pretekla prošlu u istom razdoblju, točnije za 114% u dolascima i 95% po broju noćenja, a u odnosu na isti period 2019. također je vidljiv značajan porast od 7% u dolascima i 21% u noćenjima.

Ovim dojmljivim brojkama najviše doprinose strani turisti koji su u srpnju ostvarili čak 93% svih dolazaka i  95% od ukupnog broja noćenja. Najviše su noćenja ostvarili državljani Njemačke, Poljske, Češke i Italije.

Rijeka je u srpnju zabilježila najveći porast turističkih dolazaka na Kvarneru u odnosu na isti mjesec prošle godine, a kumulativno gledajući rezultate od početka 2022. godine, Rijeka ostvaruje najbolje rezultate u odnosu na 2021. te najveći rast u broju noćenja u usporedbi s rekordnom 2019. godinom.

Da Rijeka posljednjih godina postaje sve privlačnija turistička destinacija dokazuje i konstantan porast prosječne duljine boravka koja je u srpnju iznosila 3,5 dana za strane te 2,7 dana za domaće turiste.

Kad ovim brojkama pridodamo sve one goste koji su posjetili Rijeku, ali nisu noćili na području grada, definitivno možemo reći da napori dionika destinacije i značajna ulaganja u turizam pokazuju odlične rezultate i da je Rijeka postala nezaobilazna stanica na turističkoj karti šire regije.

Rijeku je tako u srpnju posjetilo i gotovo 10.000 gostiju s kruzera, od kojih je većina provela dan u obilasku najpoznatijih atrakcija, trgovina i kafića, otkrivanju riječkih plaža i grada u koji će se lako moguće neki od njih ponovno vratiti.

Uz bogate kulturne programe, koncerte, događanja i ponudu na riječkim plažama, Rijeka postaje sve konkurentnija i među mnogo poznatijim ljetnim destinacijama, a da u njoj svatko može pronaći sadržaje po svom ukusu još jednom dokazuje i najnovija turistička statistika.