TURISTIČKI REKORDI

Rijeka, ali i cijeli Kvarner bilježe porast turista i noćenja u prvih šest mjeseci ove godine

Rijeka, ali i cijeli Kvarner bilježe porast turista i noćenja u prvih šest mjeseci ove godine

Rijeka, ali i cijeli Kvarner bilježe porast turista i noćenja u prvih šest mjeseci ove godine