Tužan si i zabrinut? Posjeti www.svejeok.hr!

Svejeok.hr besplatno je i anonimno online savjetovalište. Ako ste tužni, preprašleni, usamljeni, bezvoljni, zabrinuti…Posjetite stranicu, ispunite upitnik, napišite mail i odaberite psihologa. Odgovor stiže mailom. Besplatno je, anonimno, diskretno, jednostavno, personalizirano i brzo. Novi je to projekt Grada Rijeke za djecu i mlade u vrijeme ove teške korona krize.

sve