TUŽNA PRIČA TITOVOG BRODA GALEB

Tužnu priču Galeba – bivše jahte Josipa Broza Tita koja u brodogradilištu Viktor Lenac propada posljednjih 8 godina, mogla bi prekinuti započeta sanacija.

Tužnu priču Galeba – bivše jahte Josipa Broza Tita koja u brodogradilištu Viktor Lenac propada posljednjih 8 godina, mogla bi prekinuti započeta sanacija.

Tužnu priču Galeba – bivše jahte Josipa Broza Tita koja u brodogradilištu Viktor Lenac propada posljednjih 8 godina, mogla bi prekinuti započeta sanacija. Brod je trenutno u vrlo lošem stanju, nema balasta te je kako doznajemo, zbog tereta nagnut prema obali 10 stupnjeva.
Sprječavanje daljnjeg prodora vode sa palube u unutrašnjost broda prva je faza sanacije koja je počela prije osam dana. U prosincu prošle godine Grad Rijeka je postao privremeni skrbnik Galeba te se obvezao na račun i na trošak vlasnika poduzeti mjere zaštite i očuvanja kulturnog dobra. Brod je formalno u vlasništvu američkog Grka Johna Paula Papanikolaua koji je još prije osam godina planirao da mu ga Lenac preuredi u luksuznu jahtu. Sve je zbog financijskih zavrzlama ostalo samo na planovima jer Papanicolau, Lencu na ime ležarine duguje oko pola milijuna dolara.
– Činjenica je da ukoliko se ne ubrza postupak koji se vodi na sudu realno postoji opasnost da brod doživi sudbinu koju nitko ne bi htio i završi na dnu mora – rekao je prilikom obilaska riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.
Za provedbu hitnih mjera broda Grad Rijeka je potpisao ugovor s brodogradilištem Viktor Lenac, a sredstva u iznosu od 500 000 kuna osigurana su iz spomeničke rente. Završetak priče i budućnost broda ovisi o odluci suda, a za njegovu sudbinu ukoliko postane vlasništvo Grada Rijeke postoje dva scenarija. Jedna je mogućnost da brod bude obnovljen i da predstavlja muzej, ali da ne bude u plovnom stanju nego vezan uz obalu u riječkoj luci, a druga je opcija da se brod obnovi i osposobi za plovidbu kao turistički brod, a ujedno i muzej. Stoga ukoliko vlasnik ne podmiri dugovanja prema brodogradilištu Galeb ide na licitaciju, a pravo prvokupa pripada Gradu Rijeci.