U Belom na Cresu uređena je bolnica za opravak mladih supova

IMG_20220728_122559

U Belom na Cresu otvorena je novouređena bolnica za supove. Dio je to projekta unaprjeđivanja kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove koje uspješno djeluje na području otoka.

Oporavilište za bjeloglave supove Beli se osobito brine o dohrani bjeloglavih supova no radi ozljeda pri letu najviše stradavaju oni najmlađi.

– Zapravo smo uredili ono što je još bilo preostalo i nužno u ovome oporavilištu koje djeluje tu od 2016.godine.  Bjeloglavi supovi su posljednji u Hrvatskoj baš ovdje na kvarnerski otocima. Populacija je za sad stabilna, s tim mjerama smo postigli da imamo 125 gnjezdećih parova,rekla je ravnateljica JU Priroda Irena Jurić .