U Čavlima otvorena nova interna cesta u zoni proizvodne namjene I2 Soboli

U Općini Čavle svečano je otvorena nova interna cestula u zoni Soboli, čime je završen jedan od najvećih projekata poticanja gospodarskog razvoja i podrške poduzetničkim inicijativama na čavjanskom području.

Projekt “Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2 Soboli” financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Izgrađena je interna prometnica dužine jedan kilometar s pratećom infrastrukturom koja uključuje: potporne zidove, nogostupe sa ogradama, oborinsku odvodnju s upojnim bunarima, novi vodovodni ogranak s priključcima na parcele, DTK instalacije, energetski učinkovitu javnu rasvjetu te hidrantsku mrežu. Projekt je uključio i izradu službene web stranice zone koja se nalazi na poveznici https://www.zona-soboli.hr/ i donosi informacije o zoni, projektu te kontakte za sve buduće zainteresirane korisnike.