U Kostreni komunalni radovi u punom jeku

glavani-3

Iako su trenutne okolnosti utjecale na dinamiku izvođenja radova i pomaknule rokove kostrenskih projekata, reciklažno dvorište i cesta u naselju Pavekima uskoro će biti završeni.  Na cesti u Pavekima u tijeku je nanošenje prvog sloja asfalta. Asfalt je nanesen i na plato  reciklažnog dvorišta dok je na cesti iznad Sportske dvorane Kostrena postavljena nova javna rasvjeta. Radovi na proširenju groblja u Svetoj Luciji kao i radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije u naselju Glavani odvijaju se planiranom dinamikom.