U Kraljevici su u tijeku radovi na sanaciji kolnika županijske ceste, oborinske odvodnje i nogostupa

U centru Kraljevice izvode se radovi na sanaciji kolnika županijske ceste, oborinske odvodnje i nogostupa te nova signalizacija i usporivači prometa za sigurnije kretanje pješaka, posebice djece.


Investicija je vrijedna 145 tisuća eura, od čega 66 tisuća financira Grad Kraljevica, a 79 tisuća Županijska uprava za ceste PGŽ.


Radovi ce biti gotovi do 1. listopada. Promet sada regulira semafor, naizmjeničnim propuštanjem vozila.